กิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศ

ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์  เรื่อง  นางฟ้าในบล็อกไม้  คณะผู้จัดทำได้รับความอนุเคราะห์  จากผู้ปกครองที่เอื้ออำนวยสถานที่ในการทำการทดลอง  และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในการให้ความรู้  ให้คำปรึกษาแนวทางการปฏิบัติงาน  อาทิเช่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ที่ได้ให้ยืมอุปกรณ์ในการสร้างบล็อกไม้  ให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงงาน   กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ให้คำแนะนำในการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ  และสารเคมี  ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระภาษาไทย  คอยแนะนำการใช้ถ้อยคำให้เหมาะสม  เป็นต้น  ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณครูอาจารย์ที่สอนการเรียนวิทยาศาสตร์ทุกท่านเป็นอย่างสูง  มา  ณ  โอกาส

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s