ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้า

           1.ธาตุอาหารในวัสดุเพาะ   ปกติเห็ดจะมีความต้องการธาตุอาหาร  เกลือแร่  และวิตามินหลักเช่นเดียวกับพืชทั่วๆไป  จะแตกต่างกันเพียงรูปของธาตุอาหารเท่านั้น

            2.อุณหภูมิ   เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเจริญของเส้นใยและการเจริญเติบโตของเห็ดอย่างยิ่งสำหรับระดับอุณหภูมิในการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าตั้งแต่ขณะเป็นเส้นใยจนกระทั่งเกิดดอกจะไม่ต้องการอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป  คือ  ระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดนางฟ้าจะอยู่ที่ประมาณ 25 – 35 °c ส่วนระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของดอกเห็ดนางฟ้า จะอยู่ระหว่าง 20 – 30 °c ซึ่งเห็ดนางฟ้าจะมีดอกขนาดใหญ่และให้ผลผลิตมาก หากอุณหภูมิต่ำกว่า 15 °c หรือสูงกว่า 35 °c เห็ดนางฟ้าจะไม่ออกดอก แต่การให้ก้อนเชื้อได้รับอุณหภูมิต่ำกว่า 20 °c ในระยะเวลาสั้นๆ หรือได้รับอุณหภูมิต่ำในช่วงกลางคืน จะช่วยให้การชักนำให้การออกดอกเห็ดดีขึ้น

            3.ความชื้น  เนื่องจากความชื้นในอากาศหรือความชื้นสัมพัทธ์นับเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของดอกเห็ดนางฟ้าอย่างมาก  โดยเฉพาะใยระยะเปิดก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าจะต้องการความชื้นค่อนข้างสูง  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเปิดก้อนเชื้อเห็ดในโรงเรือนที่สามารถเก็บความชื้นได้ดี ซึ่งสภาพของโรงเรือนที่เหมาะสมควรมีความชื้นในอากาศไม่ต่ำกว่า 80 – 85 เปอร์เซ็นต์  เพราะสภาพความชื้นของอากาศมีความสำคัญต่อการเกิดดอกเห็ดและการพัฒนาของดอกเห็ดมาก

            4.อากาศ  ในระยะการเติบโตของเส้นใยหากจำนวนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโรงเรือนบ่มเชื้อมีปริมาณสูงกว่าบรรยากาศเล็กน้อย คือประมาณ0.1 – 0.2 เปอร์เซ็นต์ (ปกติในบรรยาากาศจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ประมาณ 0.03 เปอร์เซ็นต์) จะทำให้เส้นใยของเห็ดเจริญทางด้านความยาวและแบ่งเซลล์ได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเป็นตัวช่วยเร่งการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดนางฟ้า  การเพาะเห็ดนางฟ้านิยมเพาะในโรงเรือนที่ฝาผนังและหลังคาทำด้วยจาก ฟาง หรือหญ้าคา เพื่อให้อากาศภายในโรงเรือนถ่ายเทได้ดีพอสมควร

            5.แสง แสงมีความจำเป็นอย่างมากในการกระตุ้นให้เส้นใยรวมตัวกันเพื่อให้เกิดดอกเห็ดได้เร็วขึ้น  เห็ดนางฟ้าต้องการแสงปานกลาง  แสงที่เหมาะสมคือขนาดพอดีที่จะอ่านหนังสือได้  นองจากนี้แสงยังช่วยให้ดอกเห็ดนางฟ้าปลดปล่อยสปอร์ได้ดีขึ้น

            6.ความเป็นกรดเป็นด่าง [pH]  ค่า pH ของวัสดุเพาะเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเส้นใยและพัฒนาไปเป็นดอกเห็ด  สำหรับค่า pH ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้า คือ ระดับ pH 6.8

            7.ความสะอาด  ต้องไม่ปล่อยให้เศษก้อนเชื้อเห็ดหกหล่นหมักหมมตามมุมโรงเรือน เก็บเศษของจากหรือฟางที่มุงหลังคาโรงเรือนและไม้ชั้นวางที่ผุเปื่อยออกไปทิ้งนอกโรงเรือนให้หมด รวมถึงก้อนเชื้อเห็ดที่เสียหรือหมดอายุแล้วด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s