เห็ดนางฟ้า

เนื่องจากปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเรากำลังประสบกับปัญหาข้าวยากหมากแพง   ทำให้ประชาชนหลายคนต้องมีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก   แต่สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยทุกคนนั้นหลุดพ้นจากความยากลำบาก  คือ  เศรษฐกิจพอเพียง  คำว่า   “เศรษฐกิจพอเพียง”   เป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงจัดตั้งโครงการขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่เดือดร้อน      อาทิเช่น   ของแพง   ราคาสินค้าขึ้นราคา   ทำให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยต้องใช้จ่ายแบบประหยัด   บางครั้งจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินก็อาจจะหมดไปและทำให้ไม่มีเงินเก็บออม   จนประชาชนบางกลุ่มต้องเดือดร้อนเพราะรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย   แต่ถ้าประชาชนชาวไทยรู้จักหันมาใช้จ่ายอย่างพอเพียง  รู้จักเก็บออมมากขึ้น  รู้จักการทำมาหากินที่สุจริต  และดำรงชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทุกคนก็จะอยู่ภายใต้ความพอเพียงได้อย่างมีความสุข  ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงจัดทำโครงงาน  เรื่อง  นางฟ้าในบล็อกไม้ ซึ่งได้จัดทำโดยการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลมาใช้ประกอบในการทำโครงงาน  และดำเนินงานตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง   เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุด   การทำโครงงานเกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้า  สามารถให้อะไรหลายสิ่งแก่เรา  เช่น  ถ้านำมาเพาะเพื่อใช้เป็นอาหาร  สามารถนำมาจำหน่ายได้  เพราะเป็นผักสวนครัวที่ได้รับความนิยมมาก  มีรสชาติอร่อย   ให้คุณค่ามากมาย   สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเป็นจำนวนมาก  และที่สำคัญดูแลรักษาง่าย  ไม่ยุ่งยาก

Advertisements

One thought on “เห็ดนางฟ้า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s